HAN a ALMA (ExLibris) spolupracujú

Vďaka hladkej interakcii medzi ALMA a HAN pomocou rozhrania HAN Web API je prístup k elektronickým zdrojom priamo z ALMA ešte pohodlnejší.

ALMA poskytuje Discovery Service, kde používatelia hľadajú konkrétny obsah. HAN kontroluje autorizácie a dostupné licencie na pozadí a poskytuje zoznam výsledkov zodpovedajúcich právam používateľa. Z tohto zoznamu je prístup k úplnému textu priamo, bez toho, aby ste sa museli znova prihlasovať k poskytovateľovi obsahu. Tento prístup je možný využívať na univerzitných  kampusoch, ale aj externe. Všetky knižnice, ktoré používajú ALMA s HAN, môžu svojim používateľom ponúknuť ešte pohodlnejší prístup k existujúcim zdrojom.

Ukončení podpory – Windows 7 a Microsoft Server 2008 / R2

Upgradujte svou IT infrastrukturu na nejnovější generaci serveru a klienta!

Společnost Microsoft v lednu 2020 ukončí podporu pro systémy Windows Server 2008 a 2008 / R2 a Windows 7.

To znamená, že nebudou žádné další opravy a aktualizace zabezpečení pro ochranu vaší infrastruktury.
Bezpečný provoz vaší IT infrastruktury se servery Windows 2008 a / nebo klienty Windows 7 proto již není zaručen.

Obraťte se prosím na nás a požádejte o individuální nabídku na upgrade vaší IT infrastruktury.

Upozornění na phishingové e-maily

Vážení zákazníci a obchodní partneři společnosti H + H Software a abib

V poslední době cirkulují spousty falešných e-mailů s cílem přimět vás k kliknutí na odkaz nebo otevření přílohy. Je za tím masové zveřejnění e-mailových adres na internetu. Tato data, známá jako „leaks“, pocházejí ze záznamů, které byly odcizeny společnostem jako Adobe, Dropbox nebo LinkedIn za posledních 10 let. E-mailové adresy, které patří společnosti H + H Software, jsou bohužel také ovlivněny těmito netěsnostmi.

Žádná napadení virem v H + H Software
Po dokončení prvních phishingových e-mailů jsme provedli důkladné prošetření našich systémů možným virem nebo útokem na trojské koně, jako je Emotet, a v současné době můžeme vyhlásit, že systémy H + H nejsou NAPADENY. Rádi bychom Vás informovali, že všechny systémy H + H Software jsou vybaveny rezidentní, vždy aktuální antivirovou ochranou a dalšími víceúrovňovými ochrannými mechanismy, které průběžně monitorují systémy.

Phishingové emaily s falešným odesílatelem
Naneštěstí jsme se také dozvěděli, že zákazníci obdrželi phishingové e-maily údajně od zaměstnanců H + H. Tyto e-maily ve skutečnosti nepocházejí od zaměstnanců H + H. Společnost H + H Software nikdy neodesílá faktury, které je třeba otevřít prostřednictvím odkazu ke stažení. Ve skutečnosti se tento typ e-mailu označuje jako spoofing e-mailu, v němž útočníci falešnou jinou identitu zablokují svou vlastní identitu a vytvářejí důvěru v příjemce e-mailu.

Opatření přijatá společností H + H Software a abib
V důsledku těchto událostí nyní přijímáme následující opatření k udržení bezpečné a důvěryhodné komunikace s vámi:
Od tohoto okamžiku zaměstnanci společnosti H + H a abib zašlou pouze podepsané e-maily. Digitální podpis je zobrazen v e-mailových programech a můžete si prohlédnout podrobnosti o podpisu a ověřit jeho pravost.
Dokumenty, jako jsou faktury, jsou k dispozici pouze ve formátu PDF.
Mějte také na paměti, že spuštění Office maker na systémech H + H je zcela zakázáno.

Doporučená akce při příjmu podezřelých e-mailů
Pokud obdržíte e-mail údajně od zaměstnance společnosti H + H Software, který obsahuje neočekávaný odkaz na stažení nebo přiložený dokument, nebo pokud se vám e-mail zdá podezřelý, neotvírejte žádné přílohy, neklikněte na žádné odkazy, ale okamžitě kontaktujte zjevného odesílatele společnosti H + H Software nebo abib, aby se ujistil, že skutečne poslali tento e-mail.

European General Data Protection Regulation

Pro Vaši podporu jsme  vytvořili Administration Manual on DataProtection.

Podle evropského nařízení o ochraně osobních údajů, které vstoupilo v platnost dne 25. května 2018, se stávate uživatel softwaru, který zpracovává osobní údaje, podléhajíci změněným ustanovením.
Tato příručka vysvětluje funkce ochrany dat softwaru. Pomůže vám při plnění vašich právních závazků týkajících se ochrany údajů.

Zejména popisuje, kde jsou v softwaru zpracovávána osobní data a jaké mechanismy lze použít k jejich opravě, uzamčení nebo odstranění.

Zde naleznete příručky k vašemu softwaru

HAN a Citavi nabízejí plné texty jedním kliknutím

Nová spolupráce mezi Citavi, Han a Bavorskou státní knihovnou.

Ve spolupráci mezi společností Citavi (Swiss Academic Software GmbH), společností HAN (H + H Software GmbH) a Bavorskou státní knihovnou se výrazně zlepšila flexibilita používání Citavi.

Ukládané plné texty (links) mohou být nyní přístupné prostřednictvím aplikace Citavi přes HAN. To je v současné době možné bez ohledu na umístění uživatele (kampus, dům, atd.).