LSD

Library Services on Demand – knihovnické služby na vyžádání – včetně všech služeb zahrňujícich tisk diplomových prací, skenování dokumentů, vydavatelství, digitální knihovna požadovaných studijních skriptů a knih, repozitářů a pod.