HAN klient prístupný iba cez HTTPS


Categories :

Release HAN 5.1

Verzia HAN 5.1 je o zvýšenej bezpečnosti. So súčasnou verziou 5.1 sme urobili ďalší veľmi dôležitý krok. Odteraz sa pre pripojenie HAN klienta ko HAN serveru vytvára iba prostredníctvom protokolu HTTPS.

Čo to pre vás znamená?
Na používanie HAN klienta nemusia byť vo vašom systéme uvoľnené žiadne ďalšie porty. Menej uvoľnených portov automaticky znamená vyššiu bezpečnosť, pretože vo vašom systéme je menej externých útočných bodov. HTTPS port 443 je štandardne vydaný na použitie HAN (šifrovanie SSL).

Vaše údaje sú výrazne lepšie chránené pred neoprávneným prístupom. Pri prístupe klienta cez HTTPS už nie je HAN priamo prístupný. Útoky hackerov preto už nie sú možné.

Pre prácu s firewallom nie sú potrebné žiadne ďalšie miestne úpravy
HAN klienta.

Inštalácia klienta HAN je teraz možná bez ohľadu na umiestnenie
(práca z domu).

Ďalej sme revidovali HAN kernel. Touto zmenou sa súčasné technológie lepšie podporujú na webových stránkach. Webovú stránku „Web of Science“ je teraz možné opäť používať obvyklým spôsobom.

Ako vždy, môžete vykonať aktualizáciu sami vo svojom systéme. Pred začatím aktualizácie na verziu HAN 5.1 si prečítajte článok v databáze Knowledge Base.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *