Evropské nařízení o ochraně údajů (European General Data Protection Regulation)


Categories :

HAN splňuje všechny požadavky

V květnu 2018 konečně vstoupí v platnost nové obecné nařízení o ochraně osobních údajů EU, které nahradí všechna dosud platná vnitrostátní nařízení o ochraně údajů. Obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů také upravuje požadavky na ochranu údajů pro software. Existují dva postupy, které je třeba dodržovat:

  • Privacy by Design – Ochrana dat prostřednictvím technického návrhu (technická a organizační opatření)
  • Privacy by Default – Ochrana soukromí pomocí výchozích nastavení, která jsou šetrná k životnímu prostředí

Společnost HAN již splňuje požadavky evropského nařízení o ochraně údajů z hlediska hospodaření s údaji a vyhýbání se údajům. Můžete použít dobře zdokumentované bezpečnostní prvky HAN, abyste zajistili bezpečnost dat (ověřování, anonymizace a monitorování / protokolování).
Počínaje v druhé polovine roku poskytneme našim zákazníkům šablonu specifickou pro HAN pro požadovanou procedurální dokumentaci.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *