HAN (Hidden Automatic Navigator)


Categories :

HAN 2.0 (Hidden Automatic Navigator) je unikátní řešení pro správu přístupů k internetovým zdrojům, typicky např. na placené internetové servery (přístup k e-časopisům a dalším online službám apod.), k administračním stránkám apod.

Proces připojování (login) je přitom pro uživatele neviditelný, ať už je realizován na základě uživatelského jména a hesla (které tím pádem není nutno zveřejňovat) nebo na základě kontroly IP adres. K výhodám HANu patří:

 • snadné ovládání s minimálními nároky na správce
 • žádné další problémy s šířením a bezpečností hesel
 • centralizovaná autorizace uživatelů
 • přístup k chráněným zdrojům odkudkoli (práce z domova apod.)
 • integrované www rozhraní pro uživatele
 • integrovaný abecední seznam zdrojů („AtoZ List“) s možností vyhledávání
 • podpora pro online služby využívající zabezpečení SSL (https)
 • „expertní režim“ pro snazší podporu online služeb využívajících Javu
 • komplexní zaznamenávání aktivity uživatelů
 • statistické vyhodnocování logů (objemy dat, čas podle uživatele apod.) včetně předdefinovatelných typů sledovaných souborů (např. PDF, txt apod.)
 • sdružuje data o využití a správu přístupu se zohledněním uživatelů i poskytovate­lů služeb
 • autentikace na základě existujících uživatelských účtů (active directory, NT domény, LDAP)
 • nezávislost na omezeních přístupu daných lokální podsítí
 • HAN se nechová jako proxy-server, ale jako gateway
 • možnost integrace s e-portálem EZB Regensburg

Systém HAN je založen na www serveru Apache a běží pod Windows. HAN 2.0 nabízí – stejně jako verze 1.x – možnost integrace se serverovým software NetMan, což umožňuje postavení univerzálního portálu pro přístup ke všem druhům aplikací (Windows, CD/DVD-ROM, online) s využitím výhod tzv. terminálových služeb.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *