European General Data Protection Regulation


Categories :

Pro Vaši podporu jsme  vytvořili Administration Manual on DataProtection.

Podle evropského nařízení o ochraně osobních údajů, které vstoupilo v platnost dne 25. května 2018, se stávate uživatel softwaru, který zpracovává osobní údaje, podléhajíci změněným ustanovením.
Tato příručka vysvětluje funkce ochrany dat softwaru. Pomůže vám při plnění vašich právních závazků týkajících se ochrany údajů.

Zejména popisuje, kde jsou v softwaru zpracovávána osobní data a jaké mechanismy lze použít k jejich opravě, uzamčení nebo odstranění.

Zde naleznete příručky k vašemu softwaru

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *